CDA wil ‘participatiekalender’

EMMELOORD - Het CDA opperde bij het vaststellen van de programmabegroting 2019-2011 maandagavond in de gemeenteraad om een zogenaamde participatiekalender in te voeren.

Op die kalender komen dan onderwerpen te staan waarover polderbewoners kunnen meepraten. Burgers betrekken bij de besluitvorming is ook een van de speerpunten van het college. Dat wil de polder verder ontwikkelen en daarbij lef en daadkracht tonen. ChristenUnie/SGP en Politieke Unie roepen het college bijvoorbeeld op om binnenkort een plan voor de Poldertoren te presenteren.

ONS vindt dat het college teveel schrijft in clichés en te weinig benoemt hoe het ambities gaat vertalen in wensen en doelstellingen. Volgens D66 blijft het college teveel hangen in de ‘agrarische achtergrond van de polder’. De SP greep de behandeling van de Programmabegroting aan om de, volgens de partij, kwalijke gevolgen van de marktwerking in de zorg onder de aandacht te brengen.

PvdA ziet vooral ‘mogelijkheden’. Ook GroenLinks is positief over de begroting, maar roept wel op om meer reserves op te bouwen, zodat de polder vlees op de botten heeft voor onverwachte tegenvallers of een nieuwe crisistijd.

De gemeenteraad nam de Programmabegroting 2019-2022 aan. Als de prognoses uitkomen houdt de Noordoostpolder aan het einde van die periode in totaal 2,5 miljoen euro over. Partijen hadden daarom vooral vragen over onderdelen van de begroting.