Marieke Kuiper doctor in psychologie

EMMELOORD - Oud stadgenoot en voormalig HAVO leerlinge van het Emelwerda College Marieke Kuiper (29) is begin november gepromoveerd tot doctor in de psychologie aan de Universiteit van Amsterdam.

Marieke is psycholoog/gedragswetenschapper bij het Dr. Leo Kannerhuis te Nijmegen en behandelt als zodanig jongeren met autisme die klinische opgenomen zijn. Haar proefschrift richt zich op de relatie tussen lichamelijke processen en autisme-kenmerken bij volwassenen met een autisme spectrum stoornis (ASS). Mensen met ASS verschillen onderling veel van elkaar. Hoe dit komt is nog onduidelijk. Door deze grote verschillen tussen personen met ASS is het een uitdaging om goed te kunnen bepalen welke behandeling voor wie werkt. Om dit beter te kunnen bepalen heeft Marieke deze individuele verschillen onderzocht vanuit een psychofysiologisch perspectief. Daarbij heeft ze zich specifiek gericht op de rol van het autonome zenuwstelsel. Haar proefschrift is genaamd: Autonomic fonctioning in Autism: A Focus on Inhibition and Sensory Sensibility. ( ned: Psychofysiologie in volwassenen met een autisme spectrum stoornis: Een focus op inhibitie en sensorische gevoeligheid).