STOPPEL

“Verdeeldheid heeft ons weinig gebracht”

Als u dit leest is misschien al bekend wat de curator heeft beslist over de toekomst van de MC Groep en wie de zorg in Noordoostpolder mag overnemen. Een ingewikkelde puzzel doordat er veel verschillende belangen spelen. Gaat de zorg naar de hoogste bieder? Naar degene met het meest reële plan? Of is het gegund aan het plan dat de beste zorg aan onze inwoners biedt?

In deze discussie lijkt het niet meer te gaan over de medewerkers in Emmeloord en Lelystad. Zij hebben zich jaren met hart en ziel ingezet om goede zorg te leveren. Ook de tevredenheid van cliënten die behandeld zijn, telt op dit moment niet. Net of dat er niet meer toe doet. Goede zorg is mensenwerk en dat blijft het, welke aanbieder ook verantwoordelijk is. Vanaf deze plek wil ik nogmaals aangeven dat ik veel respect heb voor de medewerkers en hen bedanken voor hun inzet en zorg!

Vorige week heeft het college een brief gestuurd en contact gehad met de curator en de verzekeraar om de belangen van goede zorg aan de inwoners in Noordoostpolder onder de aandacht te brengen. Als Noordoostpolder willen we één goede polikliniek waar mensen terecht kunnen. Waar een huisartsenpost in de avonduren gecombineerd met het ziekenhuis eerste hulp levert. Waar revalidatiebedden zijn voor degene die uit het ziekenhuis komt, zorg of revalidatie nodig heeft, maar nog niet zelfstandig naar huis kan. Waar respijtzorgbedden zijn als mensen tijdelijk verzorgd moeten worden. Waar ambulances klaar staan om je tijdig naar een ziekenhuis te brengen als dat nodig is.

We zijn er als gemeente niet verantwoordelijk voor, maar zo voelen we dat wel. Nu is het de kans om invloed uit te oefenen op goede zorg voor iedereen in Noordoostpolder. Toekomstbestendige zorg. Want de tendens is dat ziekenhuizen zich gaan specialiseren. Mensen kiezen het beste ziekenhuis voor een specifieke aandoening. Zorg en monitoring op afstand wordt ook steeds gewoner, zodat je niet eens meer naar een ziekenhuis hoeft te gaan voor een consult. Dat betekent dat we hier in de polder een goede basis moeten hebben, modern en toegankelijk, met een goede ouderenpoli en kinderartsen. We hebben ons uitgesproken voor gunning aan Antonius, omdat we dan verder kunnen met de samenwerkingsplannen die er al zijn. De polder is te klein voor concurrentie. Verdeeldheid heeft ons weinig gebracht.

Mocht de curator een andere keuze maken voor Noordoostpolder dan gaan we ook met de andere aanbieder in gesprek. Wat we willen is goede samenwerking en de best mogelijke zorg!

Marian Uitdewilligen, wethouder