Subsidie voor ervensingels in NOP

EMMELOORD - Gemeente Noordoostpolder heeft samen met Landschapsbeheer Flevoland een ervenproject opgezet voor waardevolle erfbeplanting rond boerderijen en arbeiderswoningen in het buitengebied.

Bewoners in het buitengebied die een erfsingel hebben of nieuwe willen en daar hulp bij nodig hebben kunnen advies en subsidie aanvragen bij Landschapsbeheer Flevoland. Het project voorziet in een dunningsadvies, een beplantingsadvies of een combinatie van beide. Ook nieuwe aanplant die nodig is door erfuitbreiding, komt in aanmerking voor advies binnen dit project.

500 euro subsidie

Bomen die gekapt moeten worden krijgen een duidelijk merkteken, zodat de kap in de wintermaanden uitgevoerd kan worden. Als er nieuwe aanplant nodig is, krijgt u in overleg met Rudy Brummelman van Landschapsbeheer Flevoland een duidelijk plantschema en een bestellijst met het benodigde plantmateriaal. De aanschaf van het geadviseerde plantmateriaal wordt tot maximaal € 500 vergoed. (mail: brummelman@landschapsbeheer.net)

Het is de derde keer in twintig jaar tijd dat een ergelijk ervenproject opgezet wordt. Samen met de wegbeplanting bepalen de erfbeplantingen in hoge mate het landschapsbeeld van de Noordoostpolder. Erfbeplanting biedt beschutting aan mensen, dieren en gebouwen op het erf. Daarnaast bieden de erfbeplantingen voedsel en voortplantingsgebied aan vele vogels, kleine zoogdieren en insecten.