Samenwerking alle maritieme beroepsopleidingen in Nederland

URK - Alle aanbieders van maritiem beroepsonderwijs in Nederland - vmbo, mbo en hbo - bundelen de krachten om de Nederlandse maritieme sector aan de internationale top te houden.

Dat betekent ook dat ROC Friese Poort en het Berechja College daarin participeren. De scholen tekenden vrijdag een intentieverklaring voor een intensieve samenwerking en afstemming tussen de onderwijsinstellingen. De focus van de samenwerking ligt op het versterken van een aantrekkelijke, en duurzame opleidingsinfrastructuur voor de maritieme sector.

De samenwerking tussen de instellingen is in meerdere opzichten uniek. Uniek doordat de samenwerking gaat over de hele maritieme beroepskolom van vmbo tot hbo. Uniek omdat de maritieme beroepsopleidingen mensen opleiden voor een nationale en internationale arbeidsmarkt. En uniek omdat álle reguliere Nederlandse maritieme beroepsopleiders deelnemen aan de samenwerking.

In de Nederlandse maritieme sector gaat jaarlijks 23,3 miljard euro om en de sector is met 17200 bedrijven goed voor 271.500 arbeidsplaatsen. De maritieme sector omvat de zeevaart en binnenvaart, marine, visserij, offshore, waterbouw, maritieme toeleveranciers, scheepsen jachtbouw, maritieme dienstverleners, havens, watersportindustrie en kennis- en onderwijsinstellingen.