Streekfonds Flevoland stopt ermee (filmpje)

Regio - Streekfonds Flevoland stopt. 'Dat doen we met een glimlach. We kijken met trots terug op zeven mooie jaren, waarin we geweldige projecten hebben ondersteund', aldus voorzitter Ernst Cramer.

Cramer overhandigde dinsdag een boekje aan Inge Zwijnenberg, directievoorzitter Rabobank Flevoland. In het boekje vertellen initiatiefnemers van door Streekfonds Flevoland gesteunde verschillende projecten hun verhaal. ‘We hebben de afgelopen zeven jaar 140 projecten op het gebied van natuur, landschap en cultuurhistorie in Flevoland ondersteund. En daar zijn we trots op’, zegt Cramer.

Kleine initiatieven en meerjarige projecten

‘Projecten waarbij natuureducatie doel was of initiatieven in de buurt van de initiatiefnemers hadden onze bijzondere aandacht. Projecten die ervoor zorgden dat jong en oud anders naar hun eigen woonomgeving leerden kijken. Zowel kleine initiatieven als meerjarige projecten.’

‘Een van de eerste initiatieven die we ondersteunden was de aanleg van een nieuwe buitenruimte van een peuterspeelzaal in Almere. Daar konden kinderen -door te spelen, te voelen en te eten- de natuur ontdekken. Het doel? Kinderen natuurbewust maken.’

‘Ook doneerden we bijdragen onder andere aan het Belevenissenbos in Lelystad, Kerkuilenwerkgroep Oostelijk Flevoland, De Roode Schuur in Zeewolde, Kwelbeek Hoekwierde in Almere, Botterstichting Westhaven Urk en een project in de Noordoostpolder waarbij kinderen samen met een fotograaf de natuur ingingen en anders naar de natuur leerden kijken.’

Percentage van de rente

Zeven jaar lang kreeg Streekfonds Flevoland een percentage van de rente van streekrekeningen van de Flevolandse Rabobanken. Bedrijven en overheden die hun spaargeld op een streekrekening zetten, ondersteunden hiermee -dankzij Rabobank - projecten en initiatieven in de omgeving.

Streekrekeningen opgeheven

‘Omdat de rente op de streekrekeningen momenteel zo laag is, zijn de streekrekeningen opgeheven. De inkomstenstroom van Streekfonds Flevoland droogde op en ons verzoek om te participeren in het Leefbaarheidsfonds van de provincie werd helaas afgewezen.’

Inge Zwijnenberg, directievoorzitter Rabobank Flevoland: ‘Als Rabobank vinden we het belangrijk om maatschappelijke initiatieven te ondersteunen en de leefbaarheid in de dorpen en steden te vergroten. Met onze bijdrage en die van onze ondernemers hebben wij, gezamenlijke met het Streekfonds, mooie projecten ondersteund.’