INGEZONDEN | Zwarte Piet

De nieuwe Nederlanders moeten van onze tradities afblijven of meedoen. Omwille van hen zijn wij tolerant ten opzichte van hun tradities en gewoonten. Die kind-onvriendelijke acties verpesten het feest. Het heeft niets te maken met racisme dat over uitsluiten gaat. Sinterklaas sluit juist in. De sint hulpjes kropen door de schoorstenen om cadeautjes in de s leggen. Zwart als roet werden ze en dat gaf een extra spanning, want die pieten waren vrolijke vreemde wezens waar kinderen ontzag voor hadden. Het is toch

een afgang als de pieten herkend worden als oom, tante, buurman of de meester van school? Dan gaat de bedoeling van de piet figuur verloren.Dan is de lol eraf, ook de spanning en dan tellen alleen nog cadeautjes. De pieten slopen om het huis, liepen op het dak, kropen over de zolder, lagen onder je bed, tikten op de ramen. Deden het licht uit en strooiden in de kamer. Dan moeten de kinderen geen bekenden herkennen. De anti pieten betrekken de piet figuur op zichzelf omdat ze zelf zwart zijn en zich daar minderwaardig over voelen? of althans een probleem mee hebben? Dat lost niet op met het verdwijnen van onze zwarte pieten. Het is vals sentiment dat de witte noch zwarte, gele of bruine nederlander kan verhelpen.

Natuurlijk zijn er witte mensen die met hen meevoelen en denken dat het racisme is maar de meeste mensen ergeren zich aan de dwingelandij van actievoerders. Het is niet zo erg met racisme als sommigen willen doen geloven. Waar dat inderdaad het geval is, b.v. bij afwijzing van sollicitaties, werk of functies moet dat hard aangepakt worden. De bewijslast is vaak moeilijk te verkrijgen. Naar mijn mening had de antidiscriminatiewet en de vrije meningsuiting wet in de jaren ‘70 niet ingevoerd moeten worden. Deze bijten elkaar en geven geen helderheid maar veel onduidelijkheid en geruzie. Een wet moet niet tot discussie leiden maar juist uitsluitsel geven. Ik vind het heel goed dat er actie is ondernomen ter bescherming van het Sinterklaasfeest in Dokkum. Echt een Zwarte Pieten optreden behorend bij Sinterklaas. Praatprogramma's voerden hoge beambten ten tonele die met ernstige tronies hun afkeer uitspraken over de actie. Geen lachje kon eraf. Wat een vertoning. Hulde voor de nuchtere Friezen waardoor escalatie van het kinderfeest in Dokkum voorkomen werd. Het lijkt soms de wereld op zijn kop. Stoorzenders krijgen meer ruimte dan vredelievende burgers.

Ria mefkragt@gmail.com

(Ingezonden stukken vallen buiten de redactionele verantwoordelijkheid van weekblad De Noordoostpolder)