Meerderheid Provinciale Staten is niet tegen kerncentrale in Flevoland

Lelystad - Een meerderheid van de Provinciale Staten in Flevoland is niet tegen de komst van een kerncentrale naar Flevoland. Dit bleek onlangs tijdens een Statenvergadering, waarin door D66, GroenLinks en PvdA een motie werd ingediend tegen de komst van een kerncentrale.

De motie werd, naast de indieners, gesteund door Partij voor de Dieren en SP. Een ruime meerderheid van VVD, CDA, 50+, PVV, SGP, ChristenUnie en senioren+ stemde tegen.

Door meerdere partijen werd de motie afgedaan als niet relevant. Onterecht, volgens Tiko Smetsers, fractievoorzitter van D66: 'De discussie rondom kernenergie wordt gevoerd, in de media en en de politiek. Wat ons betreft richt de provincie Flevoland zich op echt duurzame vormen van energieopwekking en in die duurzame mix is in Flevoland geen ruimte voor kernenergie'.

'Een gemiste kans'

Ook Peter Pels, fractievoorzitter van de PvdA, ziet het als een relevant en actueel signaal dat nu naar de overheid gestuurd had kunnen worden. Een gemiste kans volgens hem: 'Tot 2010 was de Noordoostpolder nog een mogelijke locatie voor een kerncentrale in Flevoland. Wij vinden het belangrijk dat ons gebied niet terug op de tafel komt als mogelijk plek voor een kerncentrale'.

'Inzetten op duurzame energie'

Simon Miske, fractievoorzitter van Groenlinks: 'Beter een signaal vooraf, zoals de Staten die ook gaven in de discussie over schaliegas, dan achteraf tot de conclusie komen dat we te laat zijn en een kerncentrale een feit is. Verder zetten we ons uitsluitend in op duurzame vormen van energieopwekking'.

Tot verbazing van de indieners kregen zij slechts beperkte steun van andere partijen in de Staten. Alleen SP en PvdD steunde het afgeven van een signaal tegen een kerncentrale in Flevoland. Een meerderheid van VVD, CDA, 50+, PVV, SGP, CU en senioren+ stemde tegen de motie en sluit daarmee een kerncentrale in Flevoland niet uit.