Hoe redt een Heckrund een olifant?

Lelystad - Onderzoekers zijn woensdag begonnen met het 'zenderen' van twintig Heckrunderen in de Oostvaardersplassen. De onderzoekers hopen hiermee een bijdrage te leveren aan het tegengaan van stroperij van zeldzame bedreigde soorten als de olifant en de neushoorn.

De Heckrunderen krijgen een halsband, voorzien van een LoRa-zender, een hartslagmeter en temperatuurmeter. 'De dieren ondervinden daarvan vrijwel geen hinder. Hiermee kunnen de bewegingen en andere activiteiten van de runderen in het terrein worden gevolgd', legt Staatsbosbeheer uit.

De techniek wordt door een team van wetenschappers onder praktijkomstandigheden getest in de Oostvaardersplassen. 'Het gebied leent zich daar goed voor vanwege de grootte van het terrein. Het uiteindelijke doel is de toepassing van deze geavanceerde monitoringsmethode in Afrika. De onderzoekers hopen hiermee een bijdrage te leveren aan het tegengaan van stroperij. Voor Staatsbosbeheer is de innovatieve technologie interessant vanwege mogelijke nieuwe methoden voor het monitoren van grote grazers'.

Waarom een onderzoek?

Door het gedrag van niet bedreigde hoefdieren met nieuwe technieken te volgen kan kennis worden opgedaan voor bestrijding van stroperij van zeldzame bedreigde soorten als de olifant en de neushoorn. De Heckrunderen uit de Oostvaardersplassen gaan hierbij helpen.

De onderzoekers verwachten komende week het aanbrengen van de sensoren af te ronden. De eerste ervaringen met het aanbrengen van de sensoren zijn zeer succesvol, aldus de onderzoekers.

Dieren worden een jaar lang geobserveerd

De onderzoekers observeren het gedrag van de gezenderde dieren gedurende het jaar. Het merendeel van de gegevens wordt op afstand verzameld. Zo worden de gps-gegevens en daarmee de bewegingen van het dier in het terrein op afstand uitgelezen. Hartslagdata en temperatuurdata worden op de zender bewaard en wekelijks via Bluetooth op afstand uitgelezen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een consortium van partijen die de kennis van techniek, wildbeheer en dierecologie samenbrengen: Hogeschool Van Hall Larenstein, Wageningen University and Research, Stichting Saxion, SODAQ en het Wereldnatuurfonds.

Het onderzoek in de Oostvaardersplassen loopt tot en met mei 2020. Na deze periode worden de halsbanden verwijderd. Het totale project wordt in september 2021 afgerond.