36 aanvragen ingediend voor tweede ronde Fonds Leefbaarheid

Regio - Voor de tweede ronde van het Fonds Leefbaarheid landelijk gebied zijn 36 aanvragen ingediend. Het fonds is 2 jaar geleden ingesteld om een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van het platteland van Flevoland, door hier de sociale binding en de economische ontwikkeling te stimuleren.

Om meer en kleinere projecten te honoreren, is in deze ronde het maximaal beschikbaar te stellen bedrag per aanvraag verlaagd van 0,5 miljoen euro naar 175.000 euro. Dat is ook terug te zien in de aanvragen. Het totaalbedrag van de aanvragen is ruim 3 miljoen euro. Het beschikbare bedrag in deze ronde is 1.025.000 euro. Een onafhankelijke commissie van deskundigen adviseert het college van Gedeputeerde Staten (GS) over de toekenning. In de loop van januari 2019 neemt het college hierover een besluit.

Versterking van de onderlinge band

Gedeputeerde Harold Hofstra is blij met het grote aantal aanvragen. ‘Hieruit blijkt een groot enthousiasme van bewoners om actief te zijn voor hun woon- en leefomgeving. Het is mooi om te zien dat ondernemers en groepen bewoners bezig zijn om samen activiteiten op te pakken voor de versterking van de onderlinge band en om ons Flevolandse platteland aantrekkelijk te maken én te houden om er te wonen, te werken en te recreëren. Dat is precies waarom we dit fonds hebben’.

Beoordeling van de aanvragen

Een onafhankelijke commissie van deskundigen vergadert eind november en begin december 2018. Deze commissie adviseert de provincie over welke aanvragen voor subsidie in aanmerking kunnen komen. De commissie doet dat door punten te geven aan elke aanvraag volgens door de provincie opgestelde criteria. GS nemen op basis van dit advies in de loop van januari 2019 een besluit.

Succesvolle eerste ronde

In het eerste jaar van het fonds konden 9 van de 28 ingediende aanvragen worden gehonoreerd. Voorbeelden daarvan zijn het inmiddels gerealiseerde Calisthenics Park. Dit is een vorm van fitness in de buitenlucht, waarbij het eigen lichaamsgewicht en de zwaartekracht gebruikt worden om spieren sterker en soepeler te maken. In Biddinghuizen kwam een ontmoetingscentrum. Nog meer voorbeelden: de Bloemenvaas bij Hanneke’s pluktuin in Biddinghuizen en de bouw van een multifunctioneel sportcentrum in Espel.