Tienercollege slaat aan

EMMELOORD - In het Emelwerda College in Emmeloord is maandagmiddag het Tienercollege officieel geopend. Het college is in september al van start gegaan met een groep van 25 leerlingen.

Het Tienercollege is een gezamenlijk project van de Stichting Christelijk Primair Onderwijs (SCPO) en het Emelwerda College. Het doel van het Tienercollege is om de overstap van de basisschool naar de middelbare school geleidelijker te laten verlopen. Leerkrachten uit het basisonderwijs werken hierbij samen met docenten uit het voortgezet onderwijs. Kristiaan Strijker (SCPO) en Anne Leijenaar (Emelwerda College) zien in dit initiatief een waardevolle toevoeging op het onderwijspalet in de Noordoospolder.

En dat blijkt ook uit de belangstelling voor het Tienercollege. Er wordt nu gestart met een groep, maar de animo is veel groter. Het Tienercollege is voor leerlingen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar en is in plaats van de groepen 7 en 8 en klas 1 en 2. Na het Tienercollege stromen leerlingen door naar de 3e klas van het voortgezet onderwijs en maken dan pas een niveaukeuze. Leerlingen die eind groep 6 al toe zijn aan een nieuwe, andere leeromgeving kunnen dus al eerder de overstap maken. Leerlingen krijgen stap voor stap in het Tienercollege steeds meer te maken met de werkwijze van het voortgezet onderwijs.

De leerlingen maken al eerder kennis met vakken als wiskunde, natuurkunde en al die andere vakken waar ze op de basisschool nog niet mee bezig zijn. Naast het kennismaken met andere vakken ligt de nadruk op het leren plannen, het leren om te leren, het samenwerkend leren en de mogelijkheid om op hun eigen niveau te leren. De leerlingen leren leiding te geven aan zichzelf door te werken vanuit de principes van ‘The Leader in me’ van S. Covey.