Meer budget voor kind in Meedoenpakket NOP

EMMELOORD - Alle ouders of verzorgers met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm kunnen ondersteuning vanuit het Meedoenpakket aanvragen zodat hun kinderen kunnen meedoen aan sporten en cultuur.

Het pakket vervangt de huidige meedoenregeling voor kinderen. Het nieuwe pakket is uitgebreid en biedt meer kansen. Zo is de bijdrage verhoogd van € 150 naar € 350 per kind per jaar. Kinderen mogen die bijdrage gebruiken voor sport, cultuur en binnen- en buitenschoolse activiteiten. Daarnaast kunnen kinderen vanaf 6 jaar een fiets krijgen en kinderen die naar de brugklas gaan een computer. Zwemlessen voor diploma A, de Zwemslag geheten, vallen ook onder dit pakket. Meer informatie over het pakket en hoe het kan worden aangevraagd staat op noordoostpolder.nl/meedoen.

De gemeente financiert het Meedoenpakket uit de extra middelen die zij van het Rijk krijgt voor armoedebestrijding onder kinderen.