Rijk investeert fors in maritiem cluster Urk

URK - Het Rijk investeert 15 miljoen euro in het maritiem cluster rondom Urk om de innovatiekracht en economische groei in de regio een boost te geven.

Wethouder Geert Post reageert verheugd: ’Het is fantastisch dat onze regiodeal, die samen met de provincie en de buurgemeente is opgesteld, toegekend is. Deze financiële injectie maakt het mogelijk dat er meer banen ontstaan en daarmee meer welvaart voor de inwoners.’

Concrete initiatieven en projecten richten zich op infrastructuur, de haven, IJsselmeervisserij, innovatie, slimme mobiliteit, werk & talent en veiligheid. Om de welvaart in Nederland te verbreden zet het kabinet in op nauwe samenwerking met de regio’s. Vanuit heel Nederland zijn er de afgelopen maanden 88 voorstellen voor een Regio Deal ingediend. Daarvan zijn nu 12 voorstellen geselecteerd die dit kabinet samen met de regio’s gaat uitwerken tot een deal. Voor deze deals is ruim 200 miljoen euro beschikbaar uit de Regio Envelop waar in totaal deze kabinetsperiode 950 miljoen euro in zit.