CU-SGP NOP: twijfels over fusie Veiligheidsregio's

EMMELOORD - De Veiligheidsregio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek hebben een bestuurlijke fusie als doel. De besturen van de Veiligheidsregio's hebben dat onlangs besloten. Vanaf januari 2019 gaan de Veiligheidsregio's en GGD-en al intensiever samenwerken. De fractie van ChristenUnie-SGP in Noordoostpolder twijfelt of opschaling verstandig is.

Sjoerd de Boer, fractievoorzitter ChristenUnie-SGP: "De veiligheidsregio heeft een belangrijke taak en verzorgt onder andere de brandweer. Dit willen we met een hoge kwaliteit en dicht bij onze inwoners organiseren. We willen daarom kunnen zien of dit doel met verdere samenwerking wordt bereikt . We missen nu inzicht in hoe de opschaling van de organisatie vorm krijgt."

De Boer: "Uit antwoorden op onze raadsvragen blijkt dat de Veiligheidsregio ons geen inzage geeft in de business case. Dat maakt democratische controle vanuit de gemeenteraad niet mogelijk. Wij zijn gekozen door de inwoners om ons werk te doen en worden daar nu niet toe in staat gesteld. De fusietrein rijdt en als gemeenteraad bepalen we nu niet de bestemming."

Huidige veiligheidsregio goedkoper

De fractie gaat het om de beste kwaliteit en de laagste kwetsbaarheid. De Boer (CU-SGP): "De hoogte van de kosten staat niet voorop, maar is wel een belangrijk punt van aandacht. Uit onafhankelijk onderzoek van instituut Cebeon blijkt dat onze veiligheidsregio per inwoner circa € 30 goedkoper is. We willen niet dat de fusie leidt tot hogere belastingen voor de inwoners van Noordoostpolder."

Maandag in raadscommissie

De fractie wil graag een inzicht in de onderbouwing van de samenwerking. De Boer (CU-SGP): "Maandagavond staat dit onderwerp geagendeerd in de raadscommissie. De directie van de Veiligheidsregio is daarbij uitgenodigd en we zullen onze vragen nogmaals stellen."