Tity Kuiken: ‘Houd de greppel open!’

KRAGGENBURG - Tity Kuiken uit Kraggenburg, pionier van het eerste uur, heeft tijdens de laatste brigadevergadering afscheid genomen van de Pioniers van de Toekomst (PvdT). Als dochter van een polderpionier gaf ze de vergadering mee: “Houd de greppel open”.

Samen met Henk Tiesinga uit Bant stond Tity acht jaar geleden aan de wieg van de Pioniers van de Toekomst. Ze werkte mee aan het binnenhalen van pecunia, hield de moed erin, inspireerde anderen en zag de beweging groeien. In april 2011 werd het eerste duurzaamheidssymposium gehouden. ‘Duurzaamheid was een toen een nieuw woord, nu is het sleets geworden’, zegt Tity, refererend aan een uitspraak van topeconoom Barbara Baarsma in DWDD.

De PvdT draagt veel bij aan bewustwording en dat verloopt soms ‘taai’, weet Tity, maar dan komt weer de pioniersmentaliteit om de hoek kijken. ‘Mijn ouders waren polderpioniers. Mijn moeder vertelde dat de mannen greppels groeven, die door de wind weer dicht waaiden. Als ze dan de volgende dag terugkwamen, konden ze weer van voren af aan beginnen, maar ze deden het! En dat is wat je hier ook ziet. Wat er ook gebeurt, we gaan door! Houd de greppel open.’

Tity blijft de PvdT van de zijlijn volgen. ‘Ik heb er ontzettend van genoten. Ze zeggen: ‘je bent gelukkig als je maatschappelijk actief bent’ en dat heb ik echt zo ervaren. Ik voel me poldervrouw en daar hebben de Pioniers van de Toekomst aan bijgedragen!’