Kappen van 14.000 essen langs A6 start maandag

RUTTEN - Rijkswaterstaat start maandag 10 december met het verwijderen van circa 14.000 essen langs de A6 tussen Urk en Lemmer. Veel van deze bomen zijn aangetast door de essentaksterfte en kunnen bij storm op de weg vallen.

Om de veiligheid van de weggebruiker te waarborgen, verwijdert Rijkswaterstaat de bomen die dicht bij de snelweg staan. Het verwijderen van de bomen neemt naar verwachting 9 weken in beslag. De werkzaamheden worden uitgevoerd op diverse locaties langs de A6 tussen Urk en Lemmer, voornamelijk in zijbermen en bij op- en afritten. Het vrijgekomen essenhout wordt zoveel mogelijk hergebruikt.

Tijdens de storm in januari zijn al veel essen in de middenberm van de A6 preventief verwijderd omdat deze op de rijbaan dreigden te vallen. Uit een recente inventarisatie is gebleken dat een deel van de aangetaste essen dicht op vluchtstroken en op- en afritten staan en ook bijvoorbeeld bij storm kunnen omvallen. Het is daarom uit veiligheidsredenen noodzakelijk om ook op deze plaatsen alle essen te verwijderen.

Herplant

Herplant vindt waarschijnlijk plaats in 2020. Reden hiervoor is dat het proces van herplanten tijd kost. Om een goed inrichtingsplan te maken is het noodzakelijk eerst de werkzaamheden uit te voeren. Bomen anders dan essen en onderbeplanting worden immers zo veel als mogelijk gespaard. Pas na uitvoering is duidelijk welk groenbeeld resteert en kan er een plan gemaakt worden hoe dit aan te vullen en in te richten.