10 Dorpenoverleg is instituut geworden

TOLLEBEEK - Jaap Naaktgeboren (74) uit Tollebeek heeft woensdagavond de voorzittershamer van het 10-Dorpenoverleg in Noordoostpolder overgedragen aan dorpsgenoot Hans van Dijke.

Mede onder leiding van Naaktgeboren is de club die bestaat uit de voorzitters van de Dorpsbelangen van de 10 dorpen uit Noordoostpolder een instituut geworden, waar de gemeentelijke en provinciale beleidsmakers naar luisteren. ‘Al krijgen we niet alles gedaan hoor’, zegt Naaktgeboren aan de vooravond van zijn aftreden.

Naaktgeboren is de tweede vaste voorzitter van de club nadat hij de hamer overnam van Henriëtte Verheggen uit Rutten. Daarvoor was er jaarlijks een andere voorzitter. ‘Het rouleerde langs de dorpen, maar dat was geen succes. Er was geen continuïteit. Pas nadat er een vaste voorzitter en secretaris was kreeg het 10 Dorpenoverleg meer gezag en werd het een vaste gesprekspartner van gemeente en provincie.’

Geen actiegroep

Toen burgemeester Aucke van der Werff ruim 10 jaar geleden in de polder kwam, in de tijd dat Naaktgeboren voorzitter werd van de 10 Dorpen, vreesde die aanvankelijk zo’n club. ‘Hij had er mindere ervaringen mee in zijn voorgaande gemeenten. ‘Een club die alles tegenhoudt. Dat wordt wat’, hoor ik hem nog zeggen, maar wij zijn geen actiegroep. We denken mee.’

Zaken die polderbreed spelen komen op de tweemaandelijkse vergadering ter tafel. Bij die meeting is ieder dorp vertegenwoordigd met twee bestuursleden van Dorpsbelangen. Naaktgeboren vindt het wel jammer dat het 10 Dorpenoverleg de weerbarstige provinciale bestuurders niet heeft kunnen overtuigen van het onzalige plan van het afmeerverbod in de provinciale kanalen in de gemeente.

‘Nee dat is ons nog niet naar de zin, maar de discussie is ook dankzij de nieuwe gedeputeerde Jan de Reus inmiddels wel in rustiger vaarwater gekomen. Met de bootjes aan de wal was het levendig in bijvoorbeeld Marknesse en Tollebeek. Nu is het een dooie boel. Het argument van beroepsvaart is ook niet sterk, want er vaart heel af en toe nog een vrachtschip langs. Dat de oevers dan concurrentie worden voor de jachthavens, gaat ook niet op. Er gelden lange wachttijden om een plek in een haven te kunnen krijgen. Als iemand hier in het dorp zijn boot te water laat, moet het schip binnen drie dagen naar een haven buiten de Noordoostpolder. Dat blijven we raar vinden.’

Het onderwerp is daarmee ook nog niet van de agenda en misschien kunnen de Provinciale Verkiezingen nog zorgen voor voortschrijdend inzicht in Lelystad. Huisvesting van arbeidsmigranten is ook een punt dat in alle dorpen leeft. ‘In sommige dorpen ontstaan problemen omdat sommige straten er niet meer levendig zijn door de vele arbeidsmigranten. Aan de andere kant beseffen we ook dat we niet zonder die mensen kunnen in de polder. In onze overleggen gaat het om het zoeken naar oplossingen.’

Scholenfusie

Waar het 10 Dorpenoverleg zich ook sterk voor gemaakt heeft, is de bestuurlijke fusie van de scholen van SCPO en Aves die met ingang van 1 januari van kracht wordt. ‘Het speelde bij ons al lang. We hebben de fusie ook ondersteund met een brief naar de minister. Nu alles verenigd is in Aves laten we iedere vorm van onderwijs toe op de scholen in Noordoostpolder en daarmee is er de zekerheid dat alle dorpen een school houden.’

Het openbaar vervoer is een ander wederkerend onderwerp op bijeenkomsten. ‘We hebben nu een ervaringsdeskundige ingezet, iemand die veel met de bus reist om zaken aan de kaak te stellen. Zo moeten er betere verbindingen komen en een oplossing komen voor te volle bussen naar Zwolle.’ Lobbyen voor een treinverbinding staat niet op de agenda van het overleg. ‘In dat geval is onze invloed niet groot. Je moet realistisch zijn’, besluit Naaktgeboren.

Cees Walinga