Koor ‘Scheppingsgave’ stopt

EMMELOORD - Het christelijk gemengd koor Scheppingsgave uit Emmeloord houdt op de drempel van haar 65ste verjaardag op te bestaan.

‘Het is jammer,maar met 38 leden worden we wat klein. Bovendien is het moeilijk om de bestuursfuncties nog bezet te krijgen’, zegt voorzitter Zwanny Geschiere, die volgend jaar aftredend zou zijn. De penningmeester en vicevoorzitter waren formeel al afgetreden, maar omdat het aan opvolgers ontbrak nog aangebleven. Het jubileumconcert dat voor november 2019 op de agenda stond, wilde het koor nog wel halen, maar dat bleek nu toch niet realistisch, zien de koorleden.

Het moment om de stekker eruit te trekken hebben de leden gezamenlijk genomen. Niet onbelangrijk bij die beslissing was ook het feit dat dirigent Ronny Weijs stopt. ‘Weijs kon een ander koor krijgen dat hem goed past om het wegvallen van Scheppingsgave op te vullen. Het is begrijpelijk dat hij dat aanbod wil aannemen.’ Scheppingsgave heeft nog wel geprobeerd om een tijdelijke dirigent te vinden die het koor naar het slotconcert zou kunnen leiden, maar dat was geen haalbare kaart.

En zodoende was donderdagavond 13 december de laatste repetitie in mfc Nieuw Jeruzalemkerk in Emmeloord. Het laatste concert dateert van Goede Vrijdag toen Scheppingsgave samen met het koor De Weide uit Hoogeveen, ook gedirigeerd door Weijs, en een solist de MarcusPassie bracht. ‘Dat is in ieder geval wel een heel mooie uitvoering geweest’, zegt Geschiere. ‘Onze stemmen worden minder, het klonk nu nog goed en zo wil je ook herinnerd worden. Als koor zien wij terug op mooie jaren en kunnen wij afscheid nemen van Scheppingsgave.’

Leden die willen blijven zingen hebben keuze genoeg en kunnen bijvoorbeeld naar De Lofstem, dat ook in mfc Nieuw Jeruzalem repeteert. ‘Het is helaas zo dat er de laatste jaren door vergrijzing koren stoppen. Wij hebben daar als Scheppingsgave ook van geprofiteerd als je dat zo mag zeggen. Het is de realiteit.’

Scheppingsgave

Het koor werd in mei 1954 opgericht als een interkerkelijk Kerkkoor. Er werd gestart met zestien leden onder leiding van R.van der Merk. Na een aantal jaren is de dirigeerstok overgenomen door Frits Bode van Urk. Het koor groeide onder zijn leiding uit tot meer dan honderd leden .In die periode zijn er twee langspeelplaten opgenomen. In 1975 werd Wander Mulder dirigent, die 28 jaar bleef. De uitvoering van de Kronungsmesse met begeleiding van Philharmonia Amsterdam was onder zijn leiding een van de hoogtepunten. In 2003 werd hij opgevolgd door Bep Mulder-Karssen. Onder haar leiding ondernam het koor een concertreis naar Praag. Met ingang van 2010 is het dirigeerstokje overgenomen door Ronny Weijs uit Zwartsluis; naast dirigent ook organist en pianist.

Cees Walinga