Oud-mariniers in Flevoland verenigen zich

Urk - De vereniging Contact Oud Mariniers heeft nu ook een afdeling in Flevoland. Een veertigtal leden was zaterdag aanwezig bij de oprichtingsvergadering van COM Flevoland in de kantine van schietsportvereniging Het Vizier op Urk.

Omdat de vereniging geen onderafdeling in Flevoland had, waren de leden verdeeld over de omliggende provincies Noord-Holland, Overijssel en Gelderland. Contact Oud Mariniers (COM) is in 1950 opgericht door enthousiaste mariniers, die afzwaaiden nadat ze terug waren gekeerd van hun dienst bij de Mariniersbrigade in het voormalige Nederlands-Indië.

Grootste vereniging van oud-militairen

In het begin had de vereniging slechts enkele tientallen leden maar in de loop der jaren is het COM uitgegroeid tot de grootste vereniging van oud-militairen in Nederland met ruim 8000 leden, verspreid over de hele wereld. Er zijn onderafdelingen van Australië tot Canada, Spanje en uiteraard de Nederlandse Antillen. In Nederland zijn 9 onderafdelingen, waarbij Flevoland nu dus de tiende afdeling gaat worden. Deze verdeling over heel de wereld past bij de korpsspreuk, ‘Qua Patet Orbis’ (zo wijd de wereld strekt).

Onderdeel van de Koninklijke Marine

Het Korps Mariniers, opgericht op 10 december 1665, is een onderdeel van de Koninklijke Marine. Er is, ook in de media, vaak weinig kennis over dit onderdeel van defensie en vaak wordt personeel van de marine aangezien voor marinier en ook omgekeerd is dit soms het geval.

De doelstelling van COM Flevoland is, zoals ook de landelijke vereniging voorstaat, de kernwaarden van het Korps, zoals saamhorigheid en vooral ook kameraadschap in stand te houden. Deze kameraadschap geldt niet alleen voor oud-mariniers maar zeker ook voor de actief dienenden, die vaak lid zijn van deze vereniging.

Als eersten uitgezonden naar crisisgebieden

Overeenkomstig de wapenspreuk dienen mariniers ook nu in alle windstreken en, omdat zij doorgaans als eersten worden uitgezonden naar crisisgebieden, meestal onder moeilijke omstandigheden. Zelf hebben ze daar overigens geen problemen mee, dit hoort bij het Korps zoals ze zelf graag stellen. Dienend in Oost of West, in inzetgebieden of bij acties binnen de landsgrenzen, als actief dienend of als veteraan, het schept een onderlinge band die door buitenstaanders niet altijd wordt begrepen maar deze band is onuitwisbaar en vormt zeker ook binnen deze vereniging de ruggengraat.

Actief dienenden, veteranen of oud-mariniers die zich willen opgeven voor het COM afdeling Flevoland, kunnen contact opnemen met de secretaris, Andre Westland via andrewestland@gmail.com