Heckrunderen en konikpaarden worden bij voedselgebrek bijgevoerd

Lelystad - De heckrunderen en konikpaarden in de Oostvaardersplassen worden bijgevoerd als er deze winter aantoonbaar voedselgebrek is. Staatsbosbeheer heeft dit verzoek gekregen van Gedeputeerde Staten van Flevoland.

De edelherten mogen volgens de wet alleen worden bijgevoerd als er bijzondere weersomstandigheden zijn. Dit staat in de nieuwe beleidslijn bijvoeren grote grazers Oostvaardersplassen.Bijvoeren op termijn niet meer nodigHet nieuwe beleidskader dat door Provinciale Staten (PS) in juli 2018 werd vastgesteld, is erop gericht dat bijvoeren op termijn niet meer nodig is. Het terugbrengen van het aantal edelherten is weliswaar gestart, maar zal naar verwachting deze winter niet leiden tot de doelstand van 490 dieren. Deze winter is daarom een overgangsjaar.

Voor de paarden en de runderen in het gebied is het mogelijk dat er komende winter onvoldoende voedsel beschikbaar is. Het college wil voorkomen dat de dieren deze winter een tekort aan voedsel hebben. Daarom zijn er in overleg met Staatsbosbeheer afspraken gemaakt over wanneer het zinvol is om tot bijvoeren over te gaan.

Gedeputeerde Staten houden hiermee rekening met de motie bijvoeren van 11 juli 2018, die in Provinciale Staten brede steun kreeg.