STOPPELS

Het Stadshart

, het is een veel besproken onderwerp. Dat gebeurt op social media, in de krant en op straat. Je kunt concluderen dat het een onderwerp is waar we ons allemaal bij betrokken voelen. Dat is fijn.

Het is echter niet eenvoudig om iedereen steeds bij te praten over de laatste stand van zaken. Partijen hebben tijd nodig om een besluit te nemen. Daarna duurt het even voordat het plan concreet vorm krijgt, of het nu om een gebouw, een plein of een verkeersaanpassing gaat.

In de tijd van overleg wordt er ‘op straat’ al veel energie in gestoken. Mensen horen iets, vertellen dat door aan anderen al dan niet aangevuld met persoonlijke meningen. Ik krijg als wethouder van het Stadshart regelmatig dingen te horen waarvan ik weet dat ze niet kloppen. Het zijn opmerkingen die een proces eerder in de weg staan dan dat ze het proces versnellen. Ik kan daar niet altijd op reageren, omdat er nog onderhandelingen bezig zijn.

Natuurlijk is het belangrijk dat we als college iedereen op de hoogte houden van ontwikkelingen en dat doen we graag op het juiste moment. We gebruiken onder andere de website www.hartvooremmeloord.nl. Daarnaast ontvangt de gemeenteraad elk kwartaal een nieuwsbrief waarin we de laatste stand van zaken beschrijven.

Ook deze maand heeft de raad een nieuwsbrief ontvangen. Daarin staat dat we in 2019 de Deel gaan renoveren. We starten vanaf de zijde van het busstation en we streven ernaar om in de herfst – na het terras seizoen- de kleine Deel aan te pakken. De grote Deel wordt ingericht als parkeerterrein voor auto’s en fietsen en er worden bomen geplant. De inrichting blijft ruimte bieden aan evenementen die jaarlijks op de Deel plaatsvinden. De kleine Deel wordt ingericht als verblijfsgebied waar horeca gepland is en waar naast een ‘groene aankleding’ ook het door velen genoemde ‘waterelement’ een plaats krijgt.

Ook op andere plekken in het Stadshart gaan we in 2019 aan de slag. Bent u nieuwsgierig naar de concrete acties dan wil ik u van harte uitnodigen voor het ‘stadscafé’ begin volgend jaar. De exacte datum hoort u nog van ons.

Juist omdat u zo betrokken bent, doen wij ons best om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. Berichten van de site en uit de nieuwsbrief mag u als ‘feiten’ gebruiken en alle andere berichten blijven ‘straatpraat’. Tot slot maak ik graag van deze gelegenheid gebruik om u fijne kerstdagen en een gezond, gelukkig en sportief 2019 toe te wensen. En misschien spreken we elkaar op de nieuwjaarsreceptie op 3 januari 2019 in ’t Voorhuys.

Wiemer Haagsma, wethouder