3 lokalen bij Op de Wieken

TOLLEBEEK - Basisschool Op de Wieken in Tollebeek wordt uitgebreid met 3 lokalen en intern wordt de school ook flink vernieuwd. De kosten van de uit- en verbouwing liggen rond de 800.000 euro, geld dat de gemeente Noordoostpolder en stichting AVES bijeenbrengen.

Onder toeziend oog van alle leerlingen is in de eerste schoolweek van het nieuwe jaar de eerste paal de grond in geslagen. De uitbreiding komt op het huidige schoolplein. Bouwbedrijf Roos uit Emmeloord is de aannemer en het ontwerp is van architectenbureau Korfker. De uitbreiding en verbouw van de school vloeit voor uit het integraal huisvestingsplan scholen van de gemeente Noordoostpolder. De school in Tollebeek is met 160 leerlingen veel te krap behuisd.

De uitbreiding op het schoolplein kan gerealiseerd worden, omdat het grasveld naast de school straks het nieuwe schoolplein wordt. Daarmee krijgt het schoolterrein er een half voetbalterrein bij. Een werkgroep gaat zich bezighouden met de inrichting van dat plein. ‘We voeren daarover ook overleg met Dorpsbelang en we vragen de kinderen wat ze willen, maar het wordt zeker groen. We zien een nieuwe inrichting ook als kans om er voor de groepen 1 en 2 een uitdagende leeromgeving van te maken’, vertelt schooldirecteur Roel de Boer.

Werkruimtes

Om de verbouw op Op de Wieken mogelijk te maken zijn de leerlingen van de groepen 4 en combinatiegroep 7/8 ondergebracht in een ruimte van de PKN-kerk in het dorp. Hun oude lokalen in het hart van de school worden omgebouwd tot een open multifunctionele ruimte met plek voor een bibliotheek en werkruimtes voor individuele leerlingen en kleine groepjes. De ruimte wordt ook geschikt voor bijeenkomsten. Door de verbouwing komt er meer plek voor activiteiten voor de onderbouw met bijvoorbeeld reken-, taal- en bouwhoeken.

De verwachting is dat de operatie voor het nieuwe schoolseizoen in augustus klaar is. ‘Het is een geweldig project waar we al een poos naar toegewerkt hebben. Het geeft ook even veel overlast, maar we krijgen er iets moois voor terug’, aldus De Boer.

Cees Walinga