VVD: Nu doorpakken naar één zorgplein!

EMMELOORD - De VVD-fractie in Noordoostpolder is blij dat Antonius Ziekenhuis uit Sneek de ziekenhuiszorg overneemt van de vorige jaar failliet verklaarde MC Groep en de gemeente het Jansenziekenhuis heeft gekocht.

‘Op deze manier kunnen we het Antonius faciliteren en houden we de regie op wat er gebeurt op deze locatie, die op termijn een andere functie moet gaan krijgen, zodat de aankoop kan worden terugverdiend’, aldus fractievoorzitter Ellen Lindenbergh.

De VVD gaat ervanuit dat er op termijn nieuwe ontwikkelingen en kansen door marktpartijen ontwikkeld kunnen worden op de locatie van het voormalig Dr. Jansenziekenhuis. ‘ “Alles op alles” moet nu worden gezet op de realisatie van één zorgplein. Hiermee kan een passend zorgaanbod worden geboden voor alle inwoners in Noordelijk Flevoland. De VVD vraagt daarbij vooral aandacht voor een goede invulling van de spoedeisende hulp en het blijven bewaken van de aanrijtijden van ambulances.

Raadsvergadering

Donderdag is er een informerende raadsvergadering over de aankoop van de gemeente. Niet alle partijen in de raad van Noordoostpolder zijn enthousiast over de aankoop, zonder dat ze weten hoeveel geld aan uitgegeven is.