Flevolandse Patiëntenfederatie is blij met toekomstverkenner zorg

REGIO - De Flevolandse Patiëntenfederatie (FPF) is blij met de komst van Bas Leerink als de toekomstverkenner voor de zorg in Flevoland.

Leerink wordt gevraagd een grondige inventarisatie te doen en vervolgens een beeld te schetsen wat er nodig is op korte termijn, direct vanaf 2020, en lange termijn. Dan gaat het om al dan niet uitbouwen van ziekenhuiszorg, maar ook om de eerste lijn, ambulancezorg, verpleging en verzorging, wijkverpleging, paramedische zorg en Wmo-zorg voor zover die de curatieve zorg raakt.

'Deze brede opdracht die minister Bruins aan de toekomstverkenner heeft meegegeven sluit goed aan bij de ambities die ook de FPF heeft', aldus FPF-voorzitter Martine Visser in een reactie.

Kansen

'Het onderzoek dat voor de zomer afgerond zal zijn, moet behalve het leveren van de juiste informatie over de huidige stand van zaken van de zorg in Flevoland, ook inzicht gaan geven over de kansen die onze regio biedt voor een toekomstbestendige vernieuwende en integrale aanpak over de divers kolommen in de zorg heen', gaat Visser verder.

Bijzondere demografische situatie

'Onderdeel bij dit onderzoek zal ook de bijzondere demografische situatie in Flevoland moeten zijn, zoals het aantal bevallingen op Urk en de verdrievoudiging van het aantal tachtigplussers in de komende 10 jaar. Daarmee kan Flevoland ook voor andere delen van Nederland een voorbeeldfunctie krijgen bij het op maat van de regio afstemmen van de noodzakelijke innovaties in het zorgaanbod'.

De Flevolandse Patiëntenfederatie is van mening dat zo'n aanpak het vertrouwen in een kwalitatieve goede zorg dichtbij de patiënt weer teruggewonnen kan worden en zal daaraan dan ook graag haar bijdrage leveren.