Van schuldhulpverlening naar schulddienstverlening

Emmeloord - De gemeente Noordoostpolder ontwikkelt nieuw beleid voor schuldenproblematiek: 'Van schuldhulpverlening naar schulddienstverlening'.

Het uitgangspunt in dit beleid is inwoners te ondersteunen schulden zoveel mogelijk te voorkomen. De aanpak bestaat uit een totaalpakket van activiteiten en diensten dat inwoners ondersteunt bij financiële vragen en problematiek. Ook helpt het schulden op te lossen en beheersbaar te maken.

Meer passend beleid

Wethouder Marian Uitdewilligen: ‘Op dit moment geven inwoners aan dat de weg naar passende ondersteuning niet altijd makkelijk te vinden is en dat de toegang niet altijd laagdrempelig is. Daarnaast neemt schuldenproblematiek onder jongeren en statushouders volgens maatschappelijke organisaties toe. Gezien deze ontwikkelingen en het feit dat het beleidsplan ‘Schuldhulpverlening 2013-2017’ afloopt, hebben we in samenwerking met maatschappelijke organisaties en ervaringsdeskundigen een actueel en meer passend beleidsplan opgesteld. Ook hebben de gemeenteraad en participatieraad tijdens een themabijeenkomst input geleverd’.

Aanpak samenhangende problematiek

Deze zogenoemde sluitende ketenaanpak zet in op het signaleren van de samenhangende problematiek en is verdeeld in de onderdelen: preventie, vroegsignalering, begeleiding en ondersteuning, passende hulpverlening bij problematische schulden (schuldhulpverlening) en nazorg.

De komende periode werkt de gemeente aan de inrichting van het nieuwe beleid en wordt een aanbesteding gestart voor een nieuwe schuldhulpverlener. In februari neemt de gemeenteraad een besluit over dit plan.