Noordoostpolder verkoopt 4,1 hectare bedrijfsgrond in 2018

Emmeloord - De gemeente Noordoostpolder heeft het afgelopen jaar 4,1 ha grond verkocht op de bedrijventerreinen.

In Emmeloord, Rutten en Ens hebben in totaal 11 bedrijven grond aangekocht. Tien lokale bedrijven zagen met die aankoop een mogelijkheid om hun bedrijf te verplaatsen of uit te breiden. Eén bedrijf uit Genemuiden heeft zich nieuw in de gemeente gevestigd.

De verkoop van 4,1 ha grond ligt in lijn met de verwachtingen. Wethouder Wiemer Haagsma: 'De ontwikkeling van de bedrijventerreinen hangt niet alleen samen met de grondverkoop van de gemeente. Naast gemeentelijke kavels zijn er diverse ‘private’ kavels verkocht.' 

Bedrijven kopen in dat geval de grond van een ander bedrijf voor nieuwbouw of uitbreiding. Een ontwikkeling die de gemeente aanmoedigt. 'Het beschikbare aantal kavels vanuit de gemeente is beperkt. We willen graag dat bedrijventerreinen goed gebruikt worden en daarom vinden we inbreiding of herstructurering minstens zo belangrijk.'