Meer logeermogelijkheden bij ReemZorg/Meerzoo

MARKNESSE Zorgboerderij ReemZorg bij dierenpark MeerZoo in Marknesse heeft haar aanbod op het gebied van logeren uitgebreid.

Voorheen was er ruimte voor maximaal 2 deelnemers per weekend. Door het inrichten van een nieuw logeerhuis is er nu plaats voor 6-7 deelnemers per weekend en ook kan dit nu ieder weekend aangeboden worden. Verder is het logeren door de week uitgebreid met 6-7 deelnemers per nacht.

Ook de doelgroep voor de dagbesteding is verruimd. ReemZorg biedt de besteding ook aan oudere deelnemers met bijvoorbeeld beginnende dementie en/of niet aangeboren hersenletsel. Verder kan ReemZorg nu zorg verlenen aan deelnemers met een zorgvraag omtrent wonen of ambulante begeleiding.

ReemZorg verzorgt dagbesteding, opvang, logeren in de weekenden en door de week, kortdurend verblijf en crisisopvang. Ook zijn er mogelijkheden voor wonen en buitenschoolse opvang.

www.reemzorg.nl