Sportclubs Bant zelfstandig verder

BANT De omnivereniging SC Bant wordt ontbonden. De onderdelen van de club gaan zelfstandig verder.

De onderdelen bestaan uit voetbal, volleybal, jeu de boules, darts en het multifunctioneel centrum “de Akkers”. In de ledenvergadering is door de leden besloten om de omni-sportvereniging op te heffen zodat de verschillende onderdelen als zelfstandige verenigingen verder kunnen.

Al eerder kreeg het bestuur de opdracht om het toekomstscenario uit te werken waarbij volleybal, jeu de boules en darts zouden worden verzelfstandigd en waarbij het voetbal en het MFC “de Akkers” overblijven in de SC Bant. Een werkgroep heeft de afgelopen maanden, met behulp van een externe begeleider van Sportservice Flevoland, dit toekomstscenario verder onderzocht.

Het is de bedoeling dat de afzonderlijke verenigingen nog voor de zomer dit jaar zijn opgericht. Hierbij gaan de darts en de jeu de boules verder als vriendenclubs. Voor het volleybal zal een nieuwe vereniging worden opgericht.