Nieuw sportbeleid samen met clubs

Emmeloord - De sportnota uit 2015 is toe aan een revisie, maar het sportbeleid van gemeente Noordoostpolder moet niet verwoord worden in een saai rapport.

‘We willen geen starre nota, maar een uitnodigend beleid op papier zetten, waar clubs enthousiast van worden en dat meerwaarde oplevert, waar iedereen mee verder kan’, zegt Wiemer Haagsma, wethouder sport.

De gemeente voert momenteel gesprekken met sportclubs en organisaties in het sociale domein. Het moet van beide kanten komen, het sportbeleid moet vooral niet van bovenaf opgelegd zijn. Haagsma heeft goede ervaringen met samenwerking met clubs. ‘Ik waardeer de clubs in de Noordoostpolder zeer. De accommodaties zijn grotendeels op orde, verenigingen hebben daar zelf een groot aandeel in gehad. Dat is een groot compliment waard.’

Nieuw elan

Eigenlijk is de inhoud van de huidige sportnota nog steeds actueel, maar de gemeenteraad vraagt om een opfrissing, een nieuw elan. Een paar issues spelen de hoofdrol in de ‘nieuwe’ richting, die de sportwethouder wil inslaan: bewegen, eigenaarschap en flexibiliteit, daar draait het om. Uitgangspunt is: iedereen doet mee, iedereen in beweging. Daarom kijkt de gemeente niet alleen naar sportclubs, maar wordt ook de openbare ruimte nadrukkelijk meegenomen. Voorbeelden: de pannakooien, dubbeldoel velden in vier dorpen en de beweegtuin in Creil.

Sport is niet altijd een doel, maar ook een middel. Een middel om mensen in beweging te krijgen en mensen te binden. Door vaak in gesprek te gaan met het verenigingsleven krijgt de gemeente een beeld van wat er speelt. ‘Hoe kunnen we de clubs ondersteunen? Is er behoefte aan vrijwilligers of kader, wat kunnen we samen doen om de duurzaamheid te verbeteren? We willen graag verbinding leggen tussen clubs onderling, maar ook tussen clubs en welzijnsorganisaties.’

Eigenaarschap

Eigenaarschap is een van de belangrijkste uitgangspunten van de uitvoeringsnota, zoals Haagsma de dit jaar op te leveren sportnota graag noemt. ‘In alle plannen dient altijd het eigenaarschap van clubs benoemd te zijn. Het maken van sportbeleid is niet alleen een zaak van de gemeente.’ Andersom is de gemeente niet te beroerd om mee te denken. ‘We zeggen liever: Kom maar op met die uitdaging dan dat we zeggen: Dat kan niet want het staat niet in de sportnota. Onze insteek is, dat we bereid zijn in plannen mee te gaan, proberen de meerwaarde te zien.’

Misschien had het proces naar een nieuwe sportnota wat vlotter gekund, maar Wiemer Haagsma laat weten dat het ombouwen van de sportnota nu eenmaal veel tijd kost. ‘Het moet zorgvuldig gebeuren. Deze nota gaat over verantwoordelijkheden en verwachtingen. Lastig, want het roept veel vragen op.’ Het te leggen ei wordt nadrukkelijk een uitvoeringsagenda, waarin acties en doelen staan beschreven en die, als het even kan, kan inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Nog in 2019 moet het opgefriste sportbeleid van gemeente Noordoostpolder het licht zien.

Harry de Ridder