Gemeente roept eigenaren op hun asbestdak te vervangen

Emmeloord - De gemeente Noordoostpolder heeft een plan opgesteld waarin staat wat er de komende jaren moet gebeuren rond asbest. De rijksoverheid verbiedt asbest op daken na 31 december 2024.

Werken aan bewustwording

Eigenaren van daken zijn verantwoordelijk voor het verwijderen van asbest en de gemeente is toezichthouder bij die saneringen. Na 2024 is de gemeente ook wettelijk verantwoordelijk voor het handhaven van het asbestdakenverbod. Om die situatie te voorkomen gaat de gemeente werken aan bewustwording van de problematiek.

Landelijk fonds en provinciale subsidie verwijdering asbest

Staatssecretaris Van Veldhoven heeft een landelijk fonds aangekondigd voor de sanering van asbestdaken. Dit fonds wordt specifiek gericht op minder draagkrachtige eigenaren. Het fonds komt dit jaar beschikbaar. Daarnaast komt provincie Flevoland naar verwachting in maart met een subsidieregeling voor de combinatie asbestverwijdering en plaatsing van zonnepanelen en/of extra isolatiemaatregelen.

Acht procent daken bevat mogelijk asbest

In Noordoostpolder bevat bijna 8 procent van het totale dakoppervlak mogelijk asbest. Bijna 90 procent daarvan heeft betrekking op grotere panden met een dakoppervlak groter dan 250m2. Het verbod van asbestdaken komt er vanwege gezondheidsrisico’s van asbestdeeltjes in de omgeving van verweerde asbestdaken. Deze daken zijn voor 1994 toegepast en zijn in 2024 minimaal 30 jaar oud. Deze verwering begint vanaf 20 jaar en gaat steeds sneller.