Mannenkoor Hallelujah zingt op Urk

Urk - Het Urker Mannenkoor Hallelujah met dirigent Bert Moll geeft op woensdag 13 februari vanaf 20.00 uur zijn traditionele Biddagconcert in de Immanuëlkerk.

Medewerking wordt verleend door het Gereformeerd Kerkkoor Urk onder leiding van Thom Hesseling. De jonge musicus Mark Brandwijk bespeelt het orgel.  Een van de liederen die op het programma staan is het Gebed voor de Urker vissers, op de wijze van ‘Uren, maanden, dagen, jaren’. Dit lied werd gedicht door de Urker schoolmeester Klaas Koffeman na de  stormramp op 6 maart 1883 waarbij 28 Urker vissers in de golven omkwamen.

Historie

Hallelujah is de oudste zangvereniging van Urk. Het koor werd in januari 1897 opgericht om de gemeentezang in wat nu de Bethelkerk heet te ondersteunen.

Het Biddagconcert 2019 begint om 20.00 uur in de Immanuëlkerk, Nagel 43, Urk. De toegang is vrij. Wel is er een collecte ter bestrijding van de onkosten.