Positieve aanbeveling voor herbenoeming dijkgraaf Hetty Klavers

Lelystad - Het Algemeen Bestuur van Waterschap Zuiderzeeland heeft de huidige dijkgraaf, Hetty Klavers, aanbevolen voor herbenoeming. De eerste ambtsperiode van zes jaar van Klavers loopt op 1 oktober af.

Zichtbare en betrokken dijkgraaf

De voor dit doel ingestelde vertrouwenscommissie is tot de conclusie gekomen dat Klavers ruimschoots de voor haar functie relevante eigenschappen bezit, die leiden tot een positieve aanbeveling. De Algemene Vergadering heeft deze conclusie overgenomen.

Jacob van Olst, voorzitter van de vertrouwenscommissie: 'Mevrouw Klavers is zichtbaar, heeft een goed netwerk, een verfrissende presentatie en strategisch en tactisch inzicht. Verder is ze relationeel sterk en een baken van rust bij calamiteiten. We zijn blij dat ze als dijkgraaf wil aanblijven'.

Aanbeveling naar GS en minister

De aanbeveling wordt aan Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Flevoland gezonden. Vervolgens sturen GS deze aanbeveling, vergezeld van hun beschouwingen, naar de Minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

'Ik ben dankbaar dat ik het vertrouwen heb gekregen om deze prachtige taak voort te zetten', reageert dijkgraaf Klavers. 'Er is veel te doen: de klimaatverandering vraagt extra versterking van onze dijken en sinds afgelopen zomer weten we dat ook de droogte ons voor nieuwe uitdagingen stelt. Waterbeheer is van ons allemaal. Ik ben blij dat ik daar een bijdrage aan mag leveren – met en voor onze Zuiderzeelanders'.

Dijkgraaf Klavers kan, na herbenoeming bij koninklijk besluit, haar tweede ambtsperiode starten op 1 oktober. De benoeming loopt tot en met 30 september 2025.