Fotoboekje van 'rest' boerderijenboek Creil

Creil - De vrijwilligers van het Boerderijenboek Creil zijn donderdag op toepasselijke wijze in de Binkel voor hun inzet bedankt.

In de periode dat er aan het Boerderijenboek gewerkt is kwam er zoveel oud beeldmateriaal binnen dat onmogelijk allemaal gebruikt kon worden. Door Carla Meijer-Reijrink en Jan Bom van de werkgroep kwam daarop het voorstel om uit het niet gebruikte materiaal een deel te gebruiken om een fotoboekje samen te stellen als bedankje voor alle vrijwilligers. Om er geen tweede Boerderijenboek van te maken zijn de foto’s gecombineerd met oude ansichtkaarten en dito foto’s uit het dorp. De vrijwilligers ontvingen donderdag hun boek.