Waterschap: Veel sloten niet op orde

Emmeloord - Het aantal sloten dat niet schoongemaakt is voor de winter is met 579 een kwart meer dan in voorgaande jaren.

Dit blijkt uit de schouw die Waterschap Zuiderzeeland maandag in heel Flevoland deed. Om wateroverlast in de herfst en winter te voorkomen, is het belangrijk dat de sloten schoon zijn. Agrariërs, gemeenten en natuurorganisaties die een brief van het waterschap hebben ontvangen, moeten de sloten die niet voldoen vóór 30 november geschoond hebben. Herschouw Bij de najaarschouw controleert het waterschap bijna alle sloten in Flevoland. Reden van de stijging van het aantal niet onderhouden sloten is voornamelijk de natte periode, zacht groeizaam weer en een verlate oogst van gewassen. Uiteraard gaat Waterschap Zuiderzeeland er vanuit dat de 579 sloten bij de herschouw, op maandag 30 november a.s., op orde zijn. Als blijkt dat het slootonderhoud niet is uitgevoerd, dan is het mogelijk dat het waterschap de betreffende sloot laat maaien en schonen door een aannemer. Het waterschap brengt de kosten hiervan in rekening bij de eigenaar. Ook krijgt de eigenaar dan een geldboete.   Efficiënte aanpak Waterschap Zuiderzeeland heeft eind 2014 een nieuw schouwsysteem aangeschaft. Medewerkers leggen met behulp van een app direct in het veld vast of sloten wel of niet goed zijn onderhouden. Het systeem maakt vervolgens automatisch de brieven aan, waardoor eigenaren nog maar één brief ontvangen. In deze brief zijn op kaartjes de sloten weergegeven die niet goed zijn onderhouden, zodat de eigenaren snel kunnen zien waar nog slootonderhoud uitgevoerd moet worden. Deze werkwijze levert voor het waterschap een flinke tijdsbesparing op en minimaliseert de kans op fouten (verkeerde sloten en/of verkeerde eigenaren). Ook is de hoeveelheid papier verminderd.