Antonius Ziekenhuis seniorvriendelijk

Sneek - Het Antonius Ziekenhuis heeft opnieuw het keurmerk ‘Seniorvriendelijk Ziekenhuis’ gekregen.

Patiënten merken dat het Antonius Ziekenhuis seniorvriendelijk is in het hele ziekenhuis: bij aankomst in het ziekenhuis staan gastvrouwen of gastheren klaar om de oudere te helpen. Verder is er voor naasten de mogelijkheid om in het ziekenhuis te overnachten. Als patiënten dat willen, worden onderzoeken bij ouderen zoveel mogelijk op één dag gepland en op de afdelingen helpen voorzieningen als speciale verlichting en sanitair het verblijf voor ouderen zo aangenaam mogelijk te maken. Bijzondere aandacht was er dit jaar voor overdracht van zorg bij ontslag uit het ziekenhuis. Door de manier waarop het Antonius Ziekenhuis huisartsen informeert en de thuiszorg zelfs binnen de eigen organisatie kan regelen, is ook dit punt goed geregeld. Dit was voor de normering dit jaar een belangrijk aspect. Het Seniorvriendelijk keurmerk wordt nu voor de tweede keer toegekend aan ziekenhuizen die de zorg voor ouderen goed voor elkaar hebben. Net als twee jaar geleden voldoet het Antonius Ziekenhuis aan de strenge eisen die de ouderenorganisaties stellen aan goede ziekenhuiszorg voor ouderen.Het keurmerk is voor het Antonius Ziekenhuis een goede inspiratie om zorg voor senioren verder door te ontwikkelen.Jack Thiadens, voorzitter Raad van Bestuur vande Antonius Zorggroep is blij met het keurmerk. “ We plegen veel inzet om goede zorg te geven, toegesneden op de oudere patiënt. Dit keurmerk is een mooie erkenning daarvan.” De samenwerkende ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, NOOM en NVOG hebben met behulp van vragenlijsten en door een bezoek door een ‘senior scout’ beoordeeld dat de zorg in het Antonius Ziekenhuis goed is afgestemd op de oudere patiënten.In totaal hebben zij aan 55 van de 120 ziekenhuislocaties in Nederland het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis toegekend.