Flevoland steunt verbreding sluizen Afsluitdijk

Almere - De provincie Flevoland wil maximaal een half miljoen euro bijdragen aan de verbreding van de sluizen in de Afsluitdijk bij Kornwerderzand en de bijbehorende verdieping van de vaargeul.

Dit blijkt uit het coalitieakkoord dat het nieuwe College van Gedeputeerde Staten van Flevoland gesloten heeft. ,,De bijdrage moet in verhouding staan met het belang van deze ontwikkeling voor Flevoland in relatie tot andere belanghebbenden", staat geschreven in het akkoord.