Hanneke Koster verlaat Zuyderzee College

Lemmer - Hanneke Koster, directeur-bestuurder van het Zuyderzee College heeft in een brief aan het personeel te kennen gegeven afscheid te nemen. Ze heeft de functie drie jaar vervuld.

Aan het einde van dit schooljaar verlaat ze de Samenwerkingsstichting Scholengroep Voortgezet Onderwijs Noordoostpolder en Lemsterland (S.S.V.O.). Deze bestaat uit de Bonifatius MAVO en het Zuyderzee College in Emmeloord en Lemmer. Koster ziet terug op een boeiende periode waarin stappen zijn gemaakt op het gebied van het toekomstbestendiger maken van de organisatiestructuur, de kwaliteit van de lessen, de toekomst van de beroepsgerichte leerwegen en de GTL en de aandacht voor de betaalbaarheid van gebouwen en leermiddelen. Er zijn een aantal oplossingen gevonden, aldus Koster, maar er is volgens haar ook nog een weg te gaan. Ze gaat haar loopbaan voortzetten als senior adviseur bij het landelijk onderwijsadviesbureau Expertis. Wie haar opvolger wordt bij de S.S.V.O. is nog niet bekend.