Brug Friese Sluis weer in gebruik

Rutten - De brug van de Friese Sluis is weer in gebruik genomen voor de scheepvaart. Boten met staande mast kunnen de Lemstervaart weer in en uit.

Deze zomer heeft de provincie de Friese Sluis in hoogte gestremd voor de scheepvaart. Dit is gebeurd naar aanleiding van resultaten van inspecties, waarbij de provincie geen risico’s heeft genomen. Daarna heeft de provincie een uitgebreider onderzoek laten doen, waaruit blijkt dat de brug weer veilig open kan voor de scheepvaart. De provincie is bezig met het voorbereiden van het programma: “Groot Onderhoud Provinciale Sluizen en Beweegbare Bruggen”. Dit programma heeft tot doel om alle bruggen en sluizen op 16 locaties op een uniforme wijze te laten werken. Dit is goedkoper qua onderhoud en verkleint de kans op verstoringen. De werkzaamheden worden gezamenlijk en aansluitend gepland, zodat er zo min mogelijk overlast is. Het is een programma van enkele jaren, waarin de Friese Sluis in de top drie staat om aan te pakken, omdat dit de verbindingsroute vormt tussen Flevoland en Friesland.