Intentieverklaring onderzoek zorgvraag Noordoostpolder/Urk

Urk - De Antonius Zorggroep en MC Groep hebben dinsdag een intentieverklaring getekend om te komen tot een gezamenlijk onderzoek naar de medisch specialistische zorg voor de inwoners in de gemeenten Noordoostpolder en Urk.

Hierbij wordt de kennis en expertise ingeroepen van onderzoeksbureau KPMG/Plexus. ‘Als bestuurders hebben wij de intentie naar elkaar uitgesproken om de medisch specialistische zorg in de toekomst op een duurzame wijze te organiseren’, aldus Jack Thiadens, namens de Antonius Zorggroep en Loek Winter, namens MC Groep. De huisartsen en andere zorgverleners in de regio worden nauw bij het onderzoek betrokken. Het onderzoek start in januari 2016. De eerste resultaten worden in juni verwacht. De opdracht van dit onderzoek is als volgt: ‘Maak een analyse van de relevante ontwikkelingen in de regio en de mogelijkheden die huisartsen en andere zorgaanbieders zien. Doe dit met sterke betrokkenheid van burgers en lokale zorgaanbieders. Breng met behulp van de broedplaatsgegevens de toekomstige vraag naar zorg in kaart. Kom, op basis de uitkomsten van die analyses, tot een voorstel voor een passend zorgaanbod in de regio Noordoostpolder en op Urk.’