STOPPELS | Meten is weten

Emmeloord - In de natuur wordt van alles en nog wat gemeten: monitoring en inventarisatie heet dat deftig. In het Kuinderbos doen we daar driftig aan mee, meten is weten, want alles waar “je weet van hebt” kun je rekening mee houden, dingen doen of juist laten. Zo kwamen we er dit jaar achter dat er veel minder padden en kikkers werden overgezet dan andere jaren. Omdat het wilde natuur is en er veel factoren invloed op kunnen hebben zoals een het weer en de temperatuur is er geen jaar hetzelfde. De natuur is immers geen fabriek waar producten van de lopende band rollen. Toch baart het me wel zorgen, waar zijn die dieren gebleven wat is er aan de hand. Dit voorjaar was lang koud, waren ze al onderweg en zijn ze verrast door de kou, of voelden ze in het najaar al dat het een kwakkelwinter zou worden en zijn ze niet zo diep het bos in getrokken? We blijven het volgen. Voor de stand van de zangvogels gebruiken we twee methoden, op geluid waar zingen ze, als je dat elke 10 dagen doet gedurende 100 dagen broedseizoen heb je een goed beeld hoe zich dat ontwikkelt. En tegenwoordig worden er elke maand gedurende 3-5 dagen vogels gevangen in mistnetten door een nieuwe vrijwilligersgroep op een ringbaan in het Kuinderbos onder de vleugels van het SOVON. De vogels worden geringd en onderzocht op biometrische gegevens, denk daarbij aan vleugellengte, nagellengte, vetpercentage, sekse, soort en kropinhoud. Het is nog te vroeg om hier iets zinnigs van te zeggen maar dat volgt wel een keer in een volgende column.Dan zijn er nog de roofvogels, die staan als natuurlijke jagers boven aan de voedselpiramide en hun wel en wee geeft ons een indicatie hoeveel prooidieren er zijn. Het lijkt een belabberd jaar te worden, minder nesten dan gemiddeld en minder jonge dieren dan gemiddeld op een nest. We vinden minder mollen en muizen als prooi bij de buizerd. Bijzonder detail was dat op een nest een buizerd zich bij gebrek aan beter blijkbaar gespecialiseerd had in ringslangen want er lagen er 4 als prooi op het horst. Bij de haviken hebben we 2-3 jongen per nest maar een derde minder nesten dan in een gemiddeld jaar. Nu lijkt dat een landelijke trend. Libellen zijn er in overvloed dit jaar en onze gespecialiseerde vrijwilliger Gerard Eggens meldt met name veel gevlekte witsnuitlibellen een erg zeldzame soort. Ook de orchideeën doen het prima dit jaar onder aan de sledehelling staan er enkele honderden in bloei voor wie ze nog eens wil bekijken en deze plek weet te vinden. Ook voor het uitvoeren van werkzaamheden of bijzondere activiteiten wordt er geïnventariseerd, bijvoorbeeld op de locatie waar NOPPOP, Eventing Kuinderbos of theatergroep Sproet later deze zomer de midzomernacht van Sheakspare opvoert, voeren boswachters periodiek controles uit. Vinden we beschermde planten of broedgevallen van vogels dan moet de organisatie zich hierop aanpassen, in vakjargon heet dat werken met een checklist zorgvuldig bos-en natuurbeheer. Zo zie je maar er komt heel wat kijken bij “meten is weten”. In augustus zijn er vlindertellingen en zo gaat dat door.

  Harco Bergman, boswachter Staatsbosbeheer