Zes bedrijven in beeld voor snel internet

Emmeloord - Zes bedrijven zijn voornemens om de bevolking in het buitengebied van Noordoostpolder en Urk een concreet aanbod te doen voor snel internet, waaronder meerdere aanbieders van glasvezel.

Gemeente Noordoostpolder is blij met deze tussenstand. Wethouder Hans Wijnants: “Het is goed om te zien dat we nu al weten dat de markt een oplossing wil bieden voor onze ondernemers en inwoners in het buitengebied.” Noordoostpolder heeft medio november 2015 verschillende marktpartijen benaderd door middel van een zogenaamde marktconsultatie. Zes bedrijven hebben inmiddels aangegeven het voornemen te hebben een concreet en bindend voorstel te doen. Partijen hebben nog tot en met 25 januari 2016 de tijd om hun definitieve voorstellen in te dienen. Het is de bedoeling van de gemeente om daarna de verschillende aanbiedingen voor te leggen aan de inwoners en ondernemers in het buitengebied en op de onontsloten bedrijventerreinen van Noordoostpolder en Urk. In Noordoostpolder zijn op dit moment ruim 4.000 adressen die het moeten stellen met een veel te trage internetverbinding.Voor een marktpartij is het belangrijk dat een groot deel van deze mensen aangeeft een aansluiting te willen. Alleen dan is de aanleg commercieel interessant. De gemeente helpt de aanleg door actief de markt te benaderen, de inwoners en ondernemers in het buitengebied te informeren en door straks de vraagbundeling te faciliteren.