Nieuwe regels voor luilakken Vollenhove

Vollenhove -   Het luilakken op de ochtend van Koningsdag in Vollenhove wordt tussen 4.00 en 7.30 uur gedoogd.

De deelnemers moeten zich echter wel aan de regels houden, die vorige week in de Burght zijn bekrachtigd door de BVVS, wijkagent en deelnemers van het luilakken. De nieuwe afspraken waren nodig om een oplossing te vinden voor de overlast die ondervonden wordt door de traditie, die met veel lawaai gepaard gaat.  BVVS Vollenhove wil de traditie behouden, maar wil terug naar de basis: het wakker maken en niet het wakker houden van de inwoners. De luilakkers, die op brommers door het dorp gaan zonder geluiddemper op de uitlaat moeten zich houden aan genoemd tijdstip en mogen alleen de route van Burght en tot Bisschopsstraat. Dat betekent dat er niet gependeld mag worden tussen de dorpe. Ook mogen toeschouwers niet met eieren of iets dergelijks gooien.  De politie zal hier tegen optreden. De buurtvereniging van de Bisschopsstraat heeft aangeboden om, samen met de luilakkers, een activiteit te organiseren na het luilakken.  Nieuwe deelnemers of éénlingen worden ook verzocht zich te houden aan de nieuwe afspraken. De politie treedt op als de afspraken niet worden nageleefd.