De leerkracht doet ertoe!

Emmeloord -  Albert de Boer, consultant van Educatief Centrum de IJsselgroep in Zwolle, sprak donderdagavond voor 45 leerkrachten van de SCPO in The Bottom in Emmeloord.

Het onderwerp van deze avond was: ‘Opbrengstgericht werken met het leerlingvolgsysteem ParnasSys’. Albert begon zijn verhaal met een bespiegeling van het mooie vak van leerkracht. Een leerkracht is in zijn ogen buitengewoon belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. Een leerkracht die oog heeft voor de opbrengsten van de kinderen heeft nog meer invloed op de resultaten van kinderen. Daarbij moet volgens hem niet te veel worden ingezoomd op individuele resultaten, maar zijn de analyses op schoolniveau wezenlijk. Door in de hele school een goed pedagogisch klimaat en een krachtige leeromgeving te scheppen voelen leerkrachten en leerlingen zich prettig en zullen de opbrengsten omhoog gaan. Op een humoristische manier spiegelde Albert de Boer leerkrachten in hun onderwijs gedrag. De aanwezige leerkrachten herkenden veel van de door hem geschetste situaties en hij wist hen te prikkelen door zo nu en dan van rol te wisselen. Hij schakelde dan naar de rol van ouder, die hoge verwachtingen heeft van de school en de leerkracht als het gaat om de ontwikkeling van zijn/haar kind en daarom kritische vragen kan stellen. Met een aantal filmpjes liet hij zien hoe een leerkracht het verschil kan maken in een klas. In het leerlingvolgsysteem dat de meeste basisscholen gebruiken, ParnasSys, zitten een aantal analyse instrumenten die door leerkrachten en directeuren kunnen worden gebruikt om het onderwijs op hun school te meten. Albert de Boer vertelde ze welke analyses echt iets zeggen over het onderwijs, en dus te gebruiken zijn bij school ontwikkeltrajecten. Het volgende SCPO onderwijscafé is op dinsdag 8 december en heeft als onderwerp: ‘Passend Onderwijs’.