Waterschapslasten in 2016 stabiel

Emmeloord - Waterschap Zuiderzeeland houdt haar tarieven in 2016 nagenoeg stabiel.

Het waterschap streeft er de kosten voor inwoners en bedrijven op de lange termijn stabiel te houden en slechts beperkt te laten stijgen. De omvang van de begroting stijgt van 68,7 miljoen euro in 2016 naar 70,9 miljoen euro in 2019. Een meerpersoonshuishouden in een huurwoning betaalt in 2016 ongeveer een procent minder aan het waterschap dan in 2015. Voor eenzelfde huishouden in een koopwoning met een WOZ-waarde van € 200.000 veranderen in 2016 de totale kosten voor het waterschap niet. Een gemiddeld agrarisch bedrijf, bestaand uit een meerpersoonshuishouden, betaalt volgend jaar ongeveer een procent meer aan het waterschap dan dit jaar. Het college van Dijkgraaf en Heemraden heeft bij de uitwerking van het bestuursprogramma budgetneutraliteit als uitgangspunt gehanteerd. Dit betekent dat voor veel onderwerpen ‘nieuw voor oud’ wordt toegepast. Daarnaast leidt een aantal ambities tot hogere kosten voor het waterschap. Het college wil deze extra kosten voor de uitwerking van het Bestuursprogramma dekken uit besparingen door doelmatiger werken en uit besparingen dankzij de samenwerking binnen Waterkracht (een samenwerkingsverband van vijf waterschappen). Hetty Klavers: “Ook het verminderen van ons energieverbruik, het terugwinnen van energie uit afvalwater en het verduurzamen van de bemalingstaak zijn voor ons belangrijke doelen. We kunnen zo onze ambities waarmaken zonder dat dit leidt tot extra kosten voor inwoners en bedrijven.”