Wie verdient dit jaar de Groene Pluim?

Emmeloord - In januari 2016 reikt Natuur- en Milieufederatie Flevoland voor de zevende keer de Groene Pluim uit. De Groene Pluim is een wisseltrofee die jaarlijks wordt overhandigd aan een persoon of organisatie die zich heeft ingezet voor de Flevolandse natuur.

Dit jaar is het thema ‘eetbare natuur’. Natuur- en Milieufederatie Flevoland ontvangt graag vóór 1 januari 2016 nominaties voor personen of organisaties die zich het afgelopen jaar op bijzondere wijze hebben ingezet om inwoners van Flevoland meer te betrekken bij de Flevolandse eetbare natuur (op wat voor manier dan ook). Welke vrijwilliger, inwoner, medewerker bij bedrijf, organisatie of gemeente verdient volgens u een Groene Pluim? Begin 2010 heeft Natuur- en Milieufederatie Flevoland voor de eerste keer De Groene Pluim uitgereikt. De Groene Pluim is een begerenswaardig beeldje, ontworpen door de Almeerse kunstenaar Vincent van Ginneke. Begin 2016 zal de huidige bezitter van De Groene Pluim, Experiment Zelfbeheer Hoekwierde, het beeldje overdragen aan de winnaar van De Groene Pluim 2016! Eerdere winnaars waren de gemeente Noordoostpolder (2010), Jeroen Reinhold van Landschapsbeheer Flevoland (2011), de Werkgroep Natuur & Milieu Golfresidentie Dronten (2012), Inge Hagens van de Vogel- en Natuurwacht Zuid-Flevoland (2013), Lennard Duijvestijn van Het Landgoed Roggebotstaete(2014). Nominaties kunnen tot en met 31 december 2015 doorgegeven worden aan Ilse Deurman, i.deurman@nmfflevoland.nl of op tel. nr. 0320 253505. We ontvangen graag een korte motivatie met hoe deze persoon bijdraagt aan ‘eetbare natuur’ in Flevoland en waarom hij/zij de NMFF Groene Pluim verdient. Voor meer informatie over de Groene Pluim kunt u terecht opwww.nmfflevoland.nl. De volgende winnaar van De Groene Pluim zal op 18 januari 2016 bekend worden gemaakt.