Onderzoek naar voorzieningen respijtzorg

Emmeloord - Het  Centrum Maatschappelijke Ontwikkeling (CMO) Flevoland doet in opdracht van de provincie onderzoek naar respijtzorg. 

Respijtzorg is tijdelijke overname van mantelzorgtaken, waardoor mantelzorgers tijd voor zichzelf hebben en op adem kunnen komen. Doel van het onderzoek is inzicht krijgen in het huidige aanbod aan respijtvoorzieningen. Is respijtzorg voor mantelzorgers, sinds de veranderingen in de zorg, toegankelijk en voldoende beschikbaar? CMO Flevoland roept iedereen die mantelzorg verleent op om mee te doen aan het onderzoek. Voor het onderzoek is een speciale internetpagina geopend: onderzoek respijtzorg. Hier kunnen mantelzorgers een vragenlijst invullen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten.Deelnemen aan het onderzoek kan tot eind december. Mantelzorgers zorgen langdurig en intensief voor iemand uit hun directe omgeving. Ook het zorgen voor een kind behoort tot mantelzorg: bijvoorbeeld een kind met autisme. De vraag naar zorg uit de eigen omgeving neemt toe. Dan is respijtzorg nodig voor zorgvragers zodat mantelzorgers respijt hebben. Er is respijtzorg binnen- en buitenshuis mogelijk. Dit onderzoek dat CMO Flevoland uitvoert gebeurt volledig anoniem. De ingevulde gegevens van deelnemers zijn vertrouwelijk en niet herleidbaar. De resultaten over de behoefte van mantelzorgers en de aansluiting van het huidige aanbod op de vraag van mantelzorgers maakt CMO Flevoland kenbaar bij Flevolandse beleidsmakers, uitvoerders en aanbieders. De resultaten worden ook meegenomen bij de ontwikkeling van de nieuwe respijtwijzer. In het voorjaar van 2016 publiceert CMO Flevoland de resultaten van het