Ed Rentenaar  voorzitter  VNG Flevoland

Emmeloord - Ed Rentenaar, wethouder in de gemeente Lelystad, is per 1 december 2015 benoemd tot voorzitter van de VNG Flevoland.

Dat gebeurde tijdens de algemene ledenvergadering van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) Flevoland in het stadhuis in Almere. Hij volgt Aat de Jonge, burgemeester van Dronten, op die het voorzitterschap acht jaar heeft vervuld. De VNG Flevoland, opgericht in 1986, behartigt de belangen van de zes Flevolandse gemeenten op terreinen als: duurzaamheid, energie, sociaal domein, monumentenzorg, veiligheid, verkeer en vervoer en recreatie en toerisme etc. Tot de doelgroep van de vereniging behoren de raadsleden en de colleges van Burgemeester en Wethouders in Flevoland.