Vijftien bedrijven benaderd voor aanleg internet NOP

Emmeloord - De gemeente Noordoostpolder heeft vijftien aanbieders van toekomstbestendig internet gevraagd om een prijsopgave te doen voor de aanleg van snel internet op 4000 adressen waar nu geen of een trage verbinding is.

Naast deze vijftien partijen (grote aanbieders en bedrijven die zich al gemeld hebben bij de gemeente) staat de aanbieding ook open voor andere partijen, of combinaties van partijen. De bedoeling is dat marktpartijen uiterlijk 25 januari een bindend aanbod indienen. Dat aanbod moet gaan over het aanleggen van toekomstbestendig snel internet in het hele buitengebied, dus niet alleen in rendabele delen van de polder. Omdat in Noordoostpolder de woningen en bedrijfspanden redelijk goed geclusterd zijn en dicht aan de vrijwel rechte wegen liggen waarvan vele boomvrij zijn, is de aanleg van een glasvezelnetwerk mogelijk interessant voor aanbieders. Gemeente trekt samen met OVG, BAN, LTO en het 10 dorpenoverleg op bij de beoordeling van de aanbiedingen en vooral de uitrol ervan. Hierbij zal de gemeente prioriteit geven aan de buitengebieden. Als er geen geschikte aanbieding komt, wordt alsnog een draadloos netwerk aangelegd. Passende aanbiedingen worden voorgelegd aan de betrokken inwoners en ondernemers. Ook hun reactie is niet vrijblijvend: er moeten voldoende deelnemers zijn voordat een marktpartij over zal gaan tot aanleg. De gemeente hoopt dat in juni 2016 de eerste aansluitingen kunnen worden gerealiseerd. Wethouder Wijnants: “We houden de snelheid erin. Mensen geven aan een groot probleem te ervaren, dus we willen vaart houden, maar ook een verbinding realiseren die toekomstbestendig is."