Maritieme Servicehaven stap dichterbij

Emmeloord - De gemeenten Urk en Noordoostpolder gaan de provincie Flevoland  vragen om de Maritieme Servicehaven in Noordelijk Flevoland ruimtelijk mogelijk te maken via een inpassingsplan.

Met deze stap is de realisatie van de Maritieme Servicehaven een stap dichterbij gekomen. De Maritieme Servicehaven is van groot belang voor Noordelijk Flevoland en versterkt de positie van de provincie Flevoland in het vervoer over water. Ook draagt de haven bij aan de nautische positionering en economische ontwikkeling van Flevoland. Wethouder Freek Brouwer van de gemeente Urk: ”Wij zijn met de betrokken ondernemers blij dat er na lange tijd een eerste concrete stap naar realisering van de Maritieme Servicehaven wordt gezet. Voor zowel Urk als heel Noordelijk Flevoland is dit een belangrijke stap omdat hiermee onze positie op het gebied van economie en kennisinnovatieversterkt wordt.” Met de nieuwe servicehaven krijgen maritieme bedrijven op voornamelijk Urk de kans om hun bedrijf verder uit te breiden. Dit gaat gebeuren op grondgebied van de gemeente Noordoostpolder. De haven is belangrijk om bedrijven in de regio vast te houden en ook om voor nieuwe werkgelegenheid te zorgen. Omdat de Maritieme Servicehaven daarmee een impuls is voor de economie van Noordelijk Flevoland hebben beide gemeenten de intentie uitgesproken om een beroep te doen op het investeringsprogramma Zuiderzeelijngelden voor een bijdrage aan de realisatie van de servicehaven. De Zuiderzeelijngelden zijn compensatiegelden die de provincie Flevoland en de gemeenten Urk en Noordoostpolder hebben ontvangen van het Rijk omdat er geen spoorlijn is gekomen. Voor de besteding van deze middelen is het investeringsprogramma Zuiderzeelijngelden opgezet, dat zich richt op het zodanig inzetten van de beschikbare middelen dat economische impulsen in Noordelijk Flevoland worden gerealiseerd.