'Herinneringen aan DDR' op Zuyderzee College

Emmeloord -  In het kader van 25 jaar Duitse eenwording vertellen dit najaar ooggetuigen van de Duitse deling op Nederlandse scholen over hun ervaringen. Erick Schaank sprak dinsdag op het Zuyderzee College in Emmeloord.

Blik op de Muur’ heet het project van het Duitsland Instituut, waar 2500 leerlingen van 44 scholen in heel Nederland kennis mee maken. Schaank vertelde leerlingen uit VWO-4 over zijn leven in de DDR voor de val van de muur. De liefde bracht hem er toe zich in de tachtiger jaren in de DDR te vestigen. Erich Schaank vertelde over zijn ervaringen met het wonen en werken in een land met planeconomie. Over schaarste en inventiviteit om met schaarste om te gaan. Ook liet hij een Stasidossier zien. Uit deze documenten van de geheime politie bleek, dat hij voortdurend in de gaten werd gehouden, zelfs door collega’s en vrienden. Zelf kijkt hij zonder wrok op die periode terug: “Het was gewoon hun werk.” De toehoorders waren onder indruk van zijn verhaal,  zoals een leerling zei: ,,Dit maakt de 'echte' geschiedenis pas echt.”